Virpi Lummaa together with John Loehr, Outi Vesakoski, Tarmo Ketola and Miikka Voutilainen got awarded a 4-year grant from Kone Foundation.

MigrantLives: Causes and consequences of migrant decisions in Finland

Kone Foundation

 

In Finnish: Migraatiopäätösten syyt ja seuraukset Suomessa

Virpi Lummaa selvittää työryhmineen, miten sosiaaliset ja ekologiset tekijät ohjaavat ihmisten muuttoliikkeitä ja niiden evolutiivisia seurauksia. Evoluutiobiologeja, väestö- ja kielitieteilijöitä ja historioitsijoita yhdistävässä hankkeessa tutkitaan, miten historiallinen siirtolaisuus vaikutti yksilöiden myöhempään elämään ja lisääntymiseen sekä tarttuvien tautien leviämisreitteihin. 

MigrantLives-projekti yhdistää ensi kertaa monitieteisesti ja rohkeasti ekologisia, sosiaalisia ja demografisia aineistoja selvittämään ihmispopulaatioiden kohtaamisia. Tutkimme, miten sosiaaliset ja ekologiset tekijät ohjaavat ihmisten muuttoliikkeitä ja niiden evolutiivisia seurauksia. Selvitämme, miten historiallinen siirtolaisuus vaikutti yksilöiden myöhempään elämään, lisääntymismenestykseen, ja tarttuvien tautien leviämisreitteihin. Projektissamme evoluutiobiologit, väestö- ja kielitieteilijät ja historioitsijat yhdistävät voimansa ja aineistonsa tutkien kansainvälisessä asiantuntijaverkostossa ihmisryhmien kohtaamisten vaikuttimia ja seurauksia. Tulokset edistävät ihmisen evoluution ymmärtämistä, mutta myös siirtolais- ja kotouttamispolitiikkaa ja kansanterveyden tutkimusta.  

Other News

1–2 Postdoctoral Researchers to the NetResilience Consortium

Town population size and structuring into villages and households drive infectious disease risks in pre-healthcare Finland

Female-biased sex ratios in urban centers create a “fertility trap” in post-war Finland

Offspring fertility and grandchild survival enhanced by maternal grandmothers in a pre-indu

Congratulations to Simon for successfully defending his thesis!