Virpi Lummaa together with John Loehr, Outi Vesakoski, Tarmo Ketola and Miikka Voutilainen got awarded a 4-year grant from Kone Foundation.

MigrantLives: Causes and consequences of migrant decisions in Finland

Kone Foundation

 

In Finnish: Migraatiopäätösten syyt ja seuraukset Suomessa

Virpi Lummaa selvittää työryhmineen, miten sosiaaliset ja ekologiset tekijät ohjaavat ihmisten muuttoliikkeitä ja niiden evolutiivisia seurauksia. Evoluutiobiologeja, väestö- ja kielitieteilijöitä ja historioitsijoita yhdistävässä hankkeessa tutkitaan, miten historiallinen siirtolaisuus vaikutti yksilöiden myöhempään elämään ja lisääntymiseen sekä tarttuvien tautien leviämisreitteihin. 

MigrantLives-projekti yhdistää ensi kertaa monitieteisesti ja rohkeasti ekologisia, sosiaalisia ja demografisia aineistoja selvittämään ihmispopulaatioiden kohtaamisia. Tutkimme, miten sosiaaliset ja ekologiset tekijät ohjaavat ihmisten muuttoliikkeitä ja niiden evolutiivisia seurauksia. Selvitämme, miten historiallinen siirtolaisuus vaikutti yksilöiden myöhempään elämään, lisääntymismenestykseen, ja tarttuvien tautien leviämisreitteihin. Projektissamme evoluutiobiologit, väestö- ja kielitieteilijät ja historioitsijat yhdistävät voimansa ja aineistonsa tutkien kansainvälisessä asiantuntijaverkostossa ihmisryhmien kohtaamisten vaikuttimia ja seurauksia. Tulokset edistävät ihmisen evoluution ymmärtämistä, mutta myös siirtolais- ja kotouttamispolitiikkaa ja kansanterveyden tutkimusta.  

Other News

Lähes 2,5 miljoonan euron rahoituksella toteutettava tutkimus pureutuu vaikutuksiin, joita yhteiskunnan muuttuminen on aiheuttanut sukulaisverkostoille.

Virpi Lummaa

Professor of Evolutionary Biology Virpi Lummaa from the University of Turku in Finland has received a major funding from the European Research Council ERC.

Virpi Lummaa

Kaya Burgess, Science Reporter
Wednesday May 31 2023, 7:40am BST, The Times

The Times 31.5.2023 Grannies are great at keeping children healthy

Simon Chapman, Mirkka Danielsbacka, Antti O. Tanskanen, Mirkka Lahdenperä, Jenni Pettay and Virpi Lummaa published a paper in Behavioural Ecology