Suomalaisen Tiedeakatemian uudet jäsenet valittiin kevätkokouksessa 12.4.2019 Säätytalolla. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita ja yleisesti arvostettuja kotimaisia ja ulkomaisia tieteenharjoittajia. Onnea uusille jäsenille!

Jäsenet ovat Tiedeakatemian ydin ja merkittävin voimavara. Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenyys on arvostettu saavutus tutkijan uralla. Suomalaisen Tiedeakatemian lähes 1000 kotimaista ja ulkomaista jäsentä edustavat tieteen kärkeä.

Uusiksi jäseniksi kevätkokouksessa valittiin

Matemaattis-luonnontieteellinen osastoon:
 • Janne Backman, Helsingin yliopiston kliinisen farmakologian ja yksilöllisen lääketieteen professori
 • Matti Haukka, Jyväskylän yliopiston epäorgaanisen kemian professori
 • Maarit Järvenpää, Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden tutkimusyksikön professori
 • Miia Kivipelto, Professor in Clinical Geriatrics, Karolinska Institutet (toimet myös Kuopio ja Helsinki)
 • Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopiston ekologian professori
 • Raija Laiho, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori (suometsätiede)
 • Virpi Lummaa, Turun yliopiston ekologian professori
 • Kaisa Matomäki, Suomen Akatemian tutkijatohtori
 • Johanna Myllyharju, Oulun yliopiston molekyylibiologian professori
 • Jukka Mönkkönen, Itä-Suomen biofarmasian professori
 • Pirjo Nuutila, Professor of Metabolic Research at Turku PET Centre, University of Turku
 • Antti Oulasvirta, Aalto-yliopiston käyttöliittymien ja käytettävyyden professori
 • Ursula Schwab, Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori
 • Mikko Siponen, Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmätieteen professori
 • Jouni Suhonen, Jyväskylän ylipiston teoreettisen fysiikan professori
 • Ilya Usoskin, Professor, Head of Oulu Cosmic Ray station, University of Oulu
 • Marjo Yliperttula, Helsingin yliopiston biofarmasian professori
Humanistinen osastoon:
 • Jukka Hyönä, Turun yliopiston psykologian professori
 • Niilo Kauppi, tutkimusprofessori CRNS-Strasbourg, Finnish Distinguished Professor, Jyväskylän yliopisto     
 • Tiina Kinnunen, Oulun yliopiston Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professori
 • Mia Korpiola, Turun yliopiston oikeushistorian professori
 • Kristiina Kumpulainen, Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori
 • Turo-Kimmo Lehtonen, Tampereen yliopiston sosiologian professori
 • Jan Lindström, Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten professori
 • Matti Miestamo, Helsingin yleisen kielitieteen professori
 • Outi Paloposki, Turun yliopiston englannin kääntämisen professori
 • Jukka Pirttilä, Helsingin yliopiston ja VATT:n julkistalouden professori
 • Elina Vuola, Helsingin yliopiston globaalin kristinuskon ja uskontodialogin professori
Ulkomaisiksi jäseniksi:
 • Luda Klusáková, Kaarlen yliopiston (Praha) historian professori
 • Jörg Tiedemann, Helsingin yliopiston kieliteknologian professori

In English: Finnish Academy of Science and Letters

Other News

Special thanks to John Loerh and all the staff at the Lammi Biological Station, University of Helsinki for hosting us!

Photo by Jonathan Webb, edited by Esko Pettay

It’s a natural part of the female life cycle – so why don’t we talk more about the menopause, its debilitating effects and possible mitigation?

Self sacrifice and kin psychology in war: threats to family predict decisions to volunteer for a women's paramilitary organization

Karelia-project's newest paper by Robert Lynch, Virpi Lummaa, Kathrik

Virpi Lummaa is participating in the World Economic Forum Annual meeting in Davos, speaking about her research e.g. in the session ERC IdeaLab: Healthy Ageing.